നീചരാശ്യംശകത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം

നീചാംശയുക്തസ്യ രവേർദ്ദശായാം
ഭാര്യാർത്ഥഭൂപുത്രവിയോഗദുഃഖം
തൃക്തോ ജനൈർബ്ബന്ധുവിനിന്ദിതശ്ച
വികാരമേതി ജ്വരമഹപീഡാം.

സാരം :-

നീചരാശ്യംശകത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം ഭാര്യയ്ക്കും പുത്രനും ധനത്തിനും ഭൂമിക്കും വേർപാട് സംഭവിക്കുകയും ജനങ്ങളാൽ ത്യജിക്കപ്പെടുന്നവനായും ബന്ധുക്കളാൽ നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നവനായും ഭവിക്കുകയും പല വിചാരങ്ങളും വികാരങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയും ജ്വരം പ്രമേഹം മുതലായ രോഗങ്ങളനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.