ഉച്ചരാശ്യംശകത്തോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം

ഉച്ചാംശയുഗ്രവിദശാ വിദധാതി വൃത്തിം
നിത്യം പ്രതാപജനിതാം മഹതീം ശ്രിയം ച
നാനാവിനോദലളിതം രതികേളിസൗഖ്യം
സ്ത്രീവസ്ത്രലാഭമനിശം പിതൃവർഗ്ഗനാശം.

സാരം :-

ഉച്ചരാശ്യംശകത്തോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം തന്റെ പ്രതാപംകൊണ്ട് ലഭിക്കപ്പെട്ട ജീവനത്തോടുകൂടിയവനായും വളരെ സമ്പത്തും പലവിധത്തിലുള്ള വിനോദരസികത്വവും സ്ത്രീഭോഗസൗഖ്യവും വിശേഷവസ്ത്രങ്ങളും ലഭിക്കുന്നവനായും പിതൃസംബന്ധികൾക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നവനായും ഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.