കലിദിനം കണ്ടുപിടിക്കാന്‍

   ഓരോ കൊല്ലത്തെ പഞ്ചാംഗത്തിലും ഓരോ മാസം ഒന്നാം തിയ്യതിയ്ക്കുള്ള കലിദിനസംഖ്യ കൊടുത്തുകാണും. ആ സംഖ്യയില്‍ ജനിച്ച തിയ്യതി ചേര്‍ത്താല്‍ (കൂട്ടിയാല്‍) ജനനദിവസത്തേക്കുള്ള കലിദിനസംഖ്യ ലഭിക്കും. ഇതിനെ 7 ല്‍ ഹരിച്ച ശിഷ്ടത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച മുതല്‍ക്ക് കണക്കാക്കിയാല്‍ ജനിച്ച ആഴ്ച ലഭിക്കും. എഴില്‍ ഹരിച്ചു ശിഷ്ടം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കില്‍ (പൂജ്യം വന്നാല്‍) വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ജനനം വരിക. ഒന്ന് ശിഷ്ടം വന്നാല്‍ വെള്ളിയാഴ്ച ജനനം. രണ്ട് ശിഷ്ടം വന്നാല്‍ ശനിയാഴ്ച ജനനം. മൂന്ന് ശിഷ്ടം വന്നാല്‍ ഞായറാഴ്ച ജനനം. നാല് ശിഷ്ടം വന്നാല്‍ തിങ്കളാഴ്ച ജനനം. അഞ്ചു ശിഷ്ടം വന്നാല്‍ ചൊവ്വാഴ്ച ജനനം, ആറ് ശിഷ്ടം വന്നാല്‍ ബുധനാഴ്ച ജനനം. ഇതാണ് ക്രമം.

 ഉദാഹരണം :- 1152 വൃശ്ചികം ആറാം  (6) തിയ്യതിക്ക്  2 മണി 10 മിനിട്ടിന് ഒരു ജനനമുണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക. ആ മാസം ഒന്നാം തിയ്യതിക്കുള്ള കലിദിനസംഖ്യ 1854633 ആണ്. ഇതില്‍ 6 തിയ്യതി കൂട്ടിയാല്‍ 1854639 ആകുമല്ലോ. ഈ സംഖ്യയെ 7 ല്‍ ഹരിച്ചാല്‍ ശിഷ്ടം 3 ലഭിക്കും. വെള്ളി മുതല്‍ കണക്കാക്കിയാല്‍ മൂന്നാമത്തെ ദിനം ഞായറാഴ്ചയാകും. അതിനാല്‍ 1152 വൃശ്ചികം ആറാം (6)  തിയ്യതി  ഞായറാഴ്ചയാണെന്നും കണക്കാക്കണം. ഈ കലിദിന സംഖ്യയെയാണ് "തദ്ദിനകലിദിനസംഖ്യയെന്നു" പറയ്യുന്നത്. ഈ വിധം മറ്റുള്ളവയെ അറിയുക.

ദിനരാത്രിക്രമം കണ്ടുപിടിക്കല്‍ / ഗണിതപഠനം എന്ന പോസ്റ്റ്‌ തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.