ഗ്രഹങ്ങളുടെ മൌഡ്യം / ഗ്രഹങ്ങളുടെ വക്രം

   സൂര്യസമീപത്തില്‍ ചന്ദ്രാദി ഗ്രഹങ്ങള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന അദൃശ്യാവസ്ഥയ്ക്കാണ് 'മൌഡ്യം' എന്ന് പറയുന്നത്. മൌഡ്യാരംഭം അസ്തമയവും മൌഡ്യാവസാനം ഉദയവുമാണ്. ചന്ദ്രന്‍ 12 തിയ്യതിക്കും, കുജന്‍ 17 തിയ്യതിക്കും, ബുധന്‍ 13 തിയ്യതിക്കും, വ്യാഴം 11 തിയ്യതിക്കും ശുക്രന്‍ 9 തിയ്യതിക്കും, ശനി 15 തിയ്യതിക്കും ആദിത്യനടുത്തു വരുമ്പോള്‍ മൌഡ്യം ആരംഭിക്കുന്നു. ഈ തിയ്യതികളില്‍ നിന്ന് വിട്ടകലുന്ന  സമയം മൌഡ്യം തീരുമെന്നും ആര്‍ഷവചനം കാണുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞ തിയ്യതികള്‍ സ്ഥൂലങ്ങളാണ്. ഇവയ്ക്കു 'കലാംശങ്ങള്‍' എന്നാണു പേര്, ഇതില്‍നിന്നു അല്പസ്വല്പം വിത്യാസം സംഭവിക്കാനിടയുണ്ട്.

  ഗ്രഹസ്ഫുടവും ആദിത്യസ്ഫുടവും തുല്യമായി വരുന്ന സമയമാണ് മൌഡ്യംത്തിന്റെ പൂര്‍ണ്ണാവസ്ഥ. ചന്ദ്രമൌഡ്യം കൃഷ്ണചതുര്‍ദശിയില്‍ആരംഭിക്കും. ശുക്ലപക്ഷദ്വിതീയാവസാനം കഴിയും. ബുധന്റെ ക്രമഗതിയിലുള്ള മൌഡ്യം ഒരു മാസവും വക്രഗതിയിലുള്ള മൌഡ്യം 15 ദിവസവും നല്‍ക്കും. വ്യാഴം, ശനി ഇവരുടെ മൌഡ്യം ഒരു മാസത്തോളം നില്‍ക്കും. ശുക്രമൌഡ്യം രണ്ടേകാല്‍ മാസവും, ക്രമമൌഡ്യം 12 ദിവസവും നില്‍ക്കും. ബുധന് ക്രമമൌഡ്യം കഴിഞ്ഞ് 35 ദിവസം കഴിഞ്ഞാല്‍ വക്രമൌഡ്യം ആരംഭിക്കും. വക്രമൌഡ്യം കഴിഞ്ഞ് 35 ദിവസം കഴിഞ്ഞാല്‍ ക്രമമൌഡ്യം തുടങ്ങും. ശുക്രന് ക്രമമൌഡ്യം കഴിഞ്ഞ് എട്ടര മാസക്കാലശേഷം വക്രമൌഡ്യം തുടങ്ങും. അതുകഴിഞ്ഞ് എട്ടര മാസത്തിനുശേഷം ക്രമമൌഡ്യം തുടങ്ങും. വ്യാഴത്തിനും ശനിക്കും വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍ മാത്രമേ മൌഡ്യം സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ പറഞ്ഞവയെല്ലാം സാമാന്യം മാത്രമാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞ മൌഡ്യം ദിനങ്ങള്‍ ഏഴോ എട്ടോ ദിവസങ്ങള്‍ ഏറിയും കുറഞ്ഞും വരാവുന്നതാകയാല്‍ സൂക്ഷ്മനിലഗണിതം കൊണ്ടുമാത്രമേ വ്യക്തമാകു.

ഗ്രഹങ്ങളുടെ വക്രം
   ചൊവ്വ, ബുധന്‍, വ്യാഴം, ശുക്രന്‍, ശനി ഈ അഞ്ചു ഗ്രഹങ്ങള്‍ക്കും വക്രഗതി ആരംഭിച്ചാല്‍ ക്രമത്തില്‍ 20,8,9,18,6 എന്നീ തിയ്യതികളോളം സ്ഫുടത്തില്‍ പിറകോട്ടു വരുന്നതായിരിക്കും. വക്രഗതി ക്രമത്തില്‍ 60,22,120,36,126 എന്നീ ദിവസങ്ങള്‍ നീണ്ടുനില്‍ക്കും. സൂര്യന്റെയും കുജാദിഗ്രഹങ്ങളുടെയും സ്ഫുടാന്തരം 137, 19, 116, 29, 108 തിയ്യതികളോട് അടുക്കുമ്പോള്‍ പുരോഗതി സ്തംഭിച്ച്‌ വക്രഗതിക്ക് തയ്യാറെടുക്കും. ഇതു സാമാന്യ വിവരണം.

   ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഫുടം നോക്കിയാണ് മേല്‍പ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഫുടം നോക്കുന്ന രീതി പിന്നീട് പറയ്യുന്നതായിരിക്കും. ജാതകപ്രശ്നാദികളില്‍ ഗ്രഹങ്ങളുടെ മൌഡ്യം, വക്രം എന്നിവ സൂക്ഷ്മമായി നോക്കി ഫലം പറയേണ്ടതാണ്. മേല്‍പ്പറഞ്ഞ സമയങ്ങളില്‍ ഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക്‌ ബലം കുറവായിരിക്കും.

ജാതകം ഒരു കണ്ണാടി എന്ന പോസ്റ്റ്‌ തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.