ജന്മാഷ്ടമദോഷം


ജന്മാഷ്ടമദോഷം

  മുഹൂര്‍ത്തകര്‍ത്താവിന്റെ ജന്മനക്ഷത്രക്കൂറില്‍നിന്ന് അഷ്ടമരാശി പാപഗ്രഹരാശിയോ ഇടവമോ ആയി വന്നാല്‍ ആ അഷ്ടമരാശിയില്‍ വരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും; നക്ഷത്രപാദാംശകങ്ങളും മുഴുവന്‍  ശുഭമുഹൂര്‍ത്തത്തിന് വര്‍ജ്ജിക്കണം.

ഉദാഹരണം :-

   കന്നിക്കൂറില്‍ ജനിച്ച മുഹൂര്‍ത്തകത്താവിന് മേടം അഷ്ടമരാശിക്കൂറാണ്. ആ രാശി പാപഗ്രഹമായ കുജന്റെ (ചൊവ്വയുടെ) ക്ഷേത്രവുമാണ്. ആ കൂറുകാരായ നക്ഷത്രങ്ങള്‍ അശ്വതിയും, ഭരണിയും, കാര്‍ത്തിക കാലുമാണ്. ഇവയും; അവിടെ വരുന്ന നക്ഷത്രംശക പാദങ്ങളായ അശ്വതി, രോഹിണി, പുണര്‍തം, മകം, അത്തം, വിശാഖം, മൂലം തിരുവോണം, പുരോരുട്ടാതി; എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ആദ്യപാദാംശകങ്ങളും ശുഭമുഹൂര്‍ത്തത്തിന് വര്‍ജ്ജിക്കണം. 

     ചിങ്ങക്കൂറുകാര്‍ക്ക് മീനം അഷ്ടമരാശിക്കൂറാണെങ്കിലും പുരോരുട്ടാതി കാലും, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി നക്ഷത്രങ്ങള്‍ മാത്രം ശുഭമുഹൂര്‍ത്തത്തിന് വര്‍ജിച്ചാല്‍ മതി. മീനം രാശിനാഥന്‍ (വ്യാഴം) ശുഭഗ്രഹമായതുകൊണ്ട് അവിടെ വരുന്ന നക്ഷത്ര പാദാംശകങ്ങള്‍ ശുഭമുഹൂര്‍ത്തത്തിന് വര്‍ജിക്കേണ്ടതില്ല.  

  ഇപ്രകാരം അഷ്ടമരാശി പാപക്ഷേത്രമായി വരുമ്പോഴും ശുഭക്ഷേത്രമായി വരുമ്പോഴും വര്‍ജിക്കപ്പെടേണ്ടവ ശുഭമുഹൂര്‍ത്തത്തിന് വര്‍ജിക്കുകതന്നെ വേണം. 

  തുലാക്കൂറില്‍ ജനിച്ചവര്‍ക്കാണ് ഇടവം അഷ്ടമരാശിക്കൂറായി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ രാശിക്കൂറുകാരായ നക്ഷത്രങ്ങള്‍ കാര്‍ത്തിക മുക്കാലും രോഹിണിയും മകീര്യത്തില്‍ അരയും  ശുഭമുഹൂര്‍ത്തത്തിന്  വര്‍ജ്ജിക്കണം. അതോടൊപ്പം അവിടെ വരുന്ന അശ്വതി, രോഹിണി, പുണര്‍തം, മകം, അത്തം, വിശാഖം, മൂലം, തിരുവോണം, പുരോരുട്ടാതി, എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ രണ്ടാം പാദാംശകങ്ങള്‍കൂടി ശുഭമുഹൂര്‍ത്തത്തിന് വര്‍ജ്ജിക്കണം. ഇത് ശുഭഗ്രഹക്ഷേത്രമായിട്ടും ഈ അംശകപാദങ്ങള്‍ ശുഭമുഹൂര്‍ത്തത്തിന് വര്‍ജ്ജിക്കണമെന്നും വിധിച്ചത് " എകരാശ്യാധിപത്യദോഷം " കൊണ്ടാണെന്നറിയുക. 

  മീനം രാശിക്ക് തുലാം അഷ്ടമരാശിയാണെങ്കിലും അവിടെ വരുന്ന നക്ഷത്രപാദാംശകങ്ങള്‍  ശുഭമുഹൂര്‍ത്തത്തിന്  വര്‍ജ്ജിക്കണമെന്ന് വിധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോള്‍ ജന്മാഷ്ടമം ശുഭക്ഷേത്രമായാലും " എകരാശ്യാധിപത്യം  " വലിയ ദോഷംതന്നെയെന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ദോഷം മേടം രാശിക്കും വൃശ്ചികം രാശിക്കും വരുന്നുണ്ട്. പാപരാശിദോഷംകൊണ്ടുള്ള വിധിയില്‍ അതുംകൂടി അനുഭവിച്ചതിനാല്‍ അത് പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതായി വരുന്നില്ല. ഈ പറഞ്ഞതിന്

ജന്മാഷ്ടമര്‍ക്ഷതച്ചന്ദ്രോപാപഃ ശുക്രഃ തദംശകാല്‍
ജന്മാഷ്ടമെ തുലാരാശൗ തദംശോ ഹൃഹ്യതെ പുനഃ

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.