ഗണ്ഡാന്തദോഷ സമയത്ത് ശിശു ജനിച്ചാല്‍


ഗണ്ഡാന്തദോഷ സമയത്ത് ശിശു ജനിച്ചാല്‍

  അശ്വതി, മകം, മൂലം ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ആദിപാദത്തില്‍ രാത്രി ജനിച്ചാല്‍ അമ്മയ്ക്ക് ദോഷമാകുന്നു.

  ആയില്യം, തൃക്കേട്ട, രേവതി ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അന്ത്യപാദത്തില്‍ പകല്‍ ജനിച്ചാല്‍ ബാലനും ദോഷമാകുന്നു.

  ഗണ്ഡാന്തസമയങ്ങളില്‍ പകല്‍ ജനിച്ചാല്‍ അച്ഛനും രാത്രി ജനിച്ചാല്‍ അമ്മയ്ക്കും സന്ധ്യാസമയങ്ങളില്‍ ജനിച്ചാല്‍ ബാലനും ദോഷമാകുന്നു.

പൂയ്യം നക്ഷത്രദോഷം എന്ന പോസ്റ്റ്‌ തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.