ആയില്യം നക്ഷത്ര ദോഷം


ആയില്യം നക്ഷത്ര ദോഷം

ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ നക്ഷത്രപാദത്തില്‍ ജനിച്ചാല്‍ ഗണ്ഡാന്തദോഷമില്ല.

ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ നക്ഷത്രപാദത്തില്‍ ജനിച്ചാല്‍ ധനനാശം സംഭവിക്കും.

ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ നക്ഷത്രപാദത്തില്‍ ജനിച്ചാല്‍ അമ്മയ്ക്ക് ദോഷമാകുന്നു.

ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിന്റെ നാലാമത്തെ നക്ഷത്രപാദത്തില്‍ ജനിച്ചാല്‍ അച്ഛന് ദോഷമാകുന്നു.

ഗണ്ഡാന്തദോഷ സമയത്ത് ശിശു ജനിച്ചാല്‍ എന്ന പോസ്റ്റ്‌ തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.