ദഗ്ധയോഗം :- മുഹൂര്‍ത്ത സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ഏവ?


ദഗ്ധയോഗം :- മുഹൂര്‍ത്ത സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ഏവ?

   വാരതിഥിയോഗത്തെ "ദഗ്ധയോഗം" എന്ന് പറയുന്നു. ഞായറും ദ്വാദശിയും, തിങ്കളും ഏകാദശിയും, ചൊവ്വയും പഞ്ചമിയും, ബുധനും ദ്വിതീയയും, വ്യാഴവും ഷഷ്ഠിയും, വെള്ളിയും അഷ്ടമിയും, ശനിയും നവമിയും, ഒത്തുവന്നാല്‍ ദഗ്ധയോഗമാണ്. ഈ ദിനവും ശുഭകര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് കൊള്ളരുത്. എന്നാല്‍ മുന്നേമുക്കാല്‍ നാഴിക വര്‍ജിച്ചാല്‍ മതിയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്.

ബുധദ്വിതീയാ കുജപഞ്ചമീച
ഷഷ്ഠിഗുരോ രഷ്ടമിശുക്രവാരെ 
ഏകാദശീ സോമശനിര്‍ നവമ്യാം
ദ്വാദശ്യഥാര്‍ക്കേണച ദഗ്ധയോഗഃ 

എന്ന് പ്രമാണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.