ശീര്‍ഷോദയാദി രാശിഫലം


ശീര്‍ഷോദയാദി രാശിഫലം 

    ശീര്‍ഷോദയരാശിയില്‍ അതായത്, ശിരസ്സുകൊണ്ട് ഉദിക്കുന്ന രാശിയില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഗ്രഹം തന്റെ ദശാപഹാരങ്ങളില്‍ ആദ്യകാലത്തിലും, പൃഷ്ടോദയരാശിയില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഗ്രഹം മദ്ധ്യകാലത്തിലും, ഉഭയരാശിയില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഗ്രഹം എല്ലാക്കാലത്തിലും ഗുണഫലങ്ങളെ പ്രദാനം ചെയ്യും.

അരിഷ്ടതയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളും ഫലങ്ങളും എന്ന പോസ്റ്റ്‌ തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.