തിഥിദോഷം


തിഥിദോഷം

കറുത്തപക്ഷ ചതുര്‍ദ്ദശിയെ ആറായി ഭാഗിച്ചാല്‍

ആദ്യത്തെ പത്തുനാഴികയില്‍ ജനിച്ചാല്‍ ശ്രേയസ്സ് ഉണ്ടാകും.

രണ്ടാമത്തെ പത്തുനാഴികയില്‍ ജനിച്ചാല്‍ പിതാവിന് ദോഷമാകുന്നു.

മൂന്നാമത്തെ പത്തുനാഴികയില്‍ ജനിച്ചാല്‍ അമ്മയ്ക്ക് ദോഷമാകുന്നു.

നാലാമത്തെ പത്തുനാഴികയില്‍ ജനിച്ചാല്‍ അമ്മാവന് ദോഷമാകുന്നു.

അഞ്ചാമത്തെ പത്തുനാഴികയില്‍ ജനിച്ചാല്‍ സഹോദരന് ദോഷമാകുന്നു

ആറാമത്തെ പത്തുനാഴികയില്‍ ജനിച്ചാല്‍ ബാലനും ദോഷമാകുന്നു.

അയനഫലം എന്ന പോസ്റ്റ്‌ തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.