കത്തൃദോഷങ്ങള്‍


  മുഹൂര്‍ത്ത കര്‍ത്താവിന്റെ നക്ഷത്രവശാലും ജനനലഗ്നവശാലും മുഹൂര്‍ത്തംകൊണ്ട് സംഭവിക്കാനിടവരുന്ന ദോഷങ്ങള്‍ മുഹൂര്‍ത്തസമയത്തില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ആ വക ദോഷങ്ങളേയാണ് "കത്തൃദോഷങ്ങള്‍" എന്ന് പറയുന്നത്. കത്തൃദോഷങ്ങളായി വരുന്നവ ഏതെല്ലാമെന്നാല്‍.

അഷ്ടാശീതിതിതമംശകം പരിഹരേല്‍,
പൂര്‍വ്വം ച ജന്മാംശതൊ,
ഭം ജന്മാഷ്ടമ, മേതദിന്ദുമസദ
േച്ഛ ശാം സ്തദംശാനപി ,
ആദ്യേപ്രത്യരഭേ വിപദ്യപീവധേ,
ത്യാജ്യാഖിലാംശോ സതാ
മന്ത്യേന്ത്യാദ്യ തൃതീയ ഭാഗമിതര
ത്രര്‍ക്ഷം ച ലഗ്നാഷ്ടമം.

   ഇവകളാകുന്നു. മുഹൂര്‍ത്തകര്‍ത്താവിന്റെ ജന്മനക്ഷത്രപാദത്തിന്റെ പൂര്‍വ്വപാദം അതായത് 108 മത്തെ പാദം എന്നര്‍ത്ഥം. ജന്മനക്ഷത്രപാദത്തിന്റെ 88 മത്തെ പാദം, ജന്മാഷ്ടമരാശി; അതില്‍ വരുന്ന നക്ഷത്രപാദങ്ങള്‍, പാപന്മാരും ശുക്രനും നാഥന്മാരായി വരുന്ന നക്ഷത്രപാദങ്ങള്‍; ജന്മനക്ഷത്രവും പ്രത്യരവിപല്‍വധ നക്ഷത്രങ്ങളും; വിപല്‍നക്ഷത്രത്തിന്റെ ആദ്യാന്ത്യ തൃതീയ ഭാഗങ്ങളും മറ്റുള്ളവയില്‍ ആദ്യ തൃതീയ ചതുര്‍ത്ഥപാദങ്ങളും ലഗ്നാഷ്ടമവും, കത്തൃദോഷങ്ങളാണ്. ഇവ വര്‍ജ്ജിക്കണം.

ജന്മനക്ഷത്രദോഷം എന്ന പോസ്റ്റ്‌ തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.