ഗ്രഹങ്ങളുടെ അംശകഫലം


ഗ്രഹങ്ങളുടെ അംശകഫലം 
  എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങള്‍ക്കും ഉച്ചത്തിലോ, സ്വക്ഷേത്രത്തിലോ അംശകമുണ്ടായിരുന്നാല്‍ ജാഗ്രദാവസ്ഥയും, ബന്ധുക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ അംശകമുണ്ടായിരുന്നാല്‍ സ്വപ്നാവസ്ഥയും, നീചത്തിലോ ശത്രുക്ഷേത്രത്തിലോ അംശകമായിരുന്നാല്‍ സുഷുപ്ത്യാവസ്ഥയും ആകുന്നു.

ശീര്‍ഷോദയാദി രാശിഫലം എന്ന പോസ്റ്റ്‌ തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.