വിദ്യാര്‍ത്ഥി ലക്ഷണം

കാക ദൃഷ്ടിര്‍ബകധ്യാനം ശ്വാനനിദ്രാ തഥൈവ ച 
അല്പാഹാരം ജീര്‍ണ്ണവസ്ത്രമേതദ്വിദ്യാര്‍ത്ഥിലക്ഷണം

സാരം :-

കാക്കയെപ്പോലെ തക്കം പാര്‍ത്തിരിക്കുക, കൊക്കിനെപ്പോലെ പഠിച്ച വിഷയങ്ങളെ ഏകാഗ്രമായി ചിന്തിക്കുക, ശ്വാനനെപ്പോലെ (നായയെപോലെ) ഉറക്കത്തിലും ഉണര്‍വ്വോടെ ഇരിക്കുക, അല്പം മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, മോടിയ്ക്കായി വസ്ത്രം ധരിക്കാതിരിക്കുക - ഇവയെല്ലാം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട ഗുണങ്ങളാകുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.