ധ്യാനവും മന്ത്രവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത്?

ധ്യാനം എന്നത് ദേവതയുടെ സ്ഥൂലരൂപം ആവിഷ്കരിക്കലാണ്. അതനുസരിച്ചാണ് ദേവതയുടെ പ്രതിമാദികൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. 

മന്ത്രം എന്നത് ദേവതയുടെ സൂക്ഷ്മശരീരമാണ്. സാധകൻ ഉപാസ്യദേവതയുടെ മന്ത്രം സദാ ജപിച്ചും ന്യാസാദികളായ ഉപചാരങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും തന്മയനായിത്തീരുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.