പഞ്ചമകാരങ്ങളിൽ ഒന്നെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചാൽ പൂർവ്വകൗളമാവുമെങ്കിൽ മുദ്രമാത്രം മതിയല്ലോ?

പഞ്ചമകാരങ്ങളിൽ പ്രഥമവും പ്രധാനവും മദ്യമാണ്. അതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ലളിതോപാഖ്യാനം വായിച്ചാൽ മതിയാവുന്നതാണ്. ലളിതാസഹസ്രനാമത്തിലെ "വരുണീ മദവിഹ്വലാ', 'കാദംബരീപ്രിയാ ' എന്നീ നാമങ്ങളുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിക്കണം. കുലദീപം ജ്വലിപ്പിക്കാനും മദ്യം ആവശ്യമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.