സഗുണോപാസനയിലൂടെ ജീവിതം അർത്ഥപൂർണ്ണമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ. എന്തുകൊണ്ട് നിർഗുണാവസ്ഥ കൈവരിച്ചുകൂടാ. ആദിപരാശക്തി നിർഗുണയല്ലേ?

ദേവി നിർഗുണയാണ്, ഗുണാതീതയുമാണ്, എന്നാൽ നിർമ്മലവും നിഷ്കളവും അശരീരിയും അദ്വിതീയവുമായ ചൈതന്യത്തെ ഉപാസകന്മാരുടെ സൗകര്യത്തിനുവേണ്ടി രൂപകല്പന നടത്തുകയാണ്. മനസ്സുകൊണ്ടുപോലും അചിന്ത്യമായിരിക്കുന്ന ആ കേവല ചൈതന്യത്തെ ധ്യാനിക്കുക എന്നത് പ്രയാസമാണ്.അതിനാൽ സരൂപമായ ധ്യാനവും മന്ത്രവും കണ്ടെത്തി അതിങ്കലേയ്ക്ക് ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ് സാധകൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.