പൂജ എന്നാൽ എന്ത്?

ആത്മസമർപ്പണമാണ് പൂജ എന്നത്. സാധകൻ സ്വയം പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ ശരീരത്തെ ദേവങ്കൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രതീകമാണ് ജല, ഗന്ധ, പുഷ്പ, ധൂമ, ദീപ, നൈവേദ്യങ്ങൾ. ഇതുകൂടാതെ പാദ്യം, അർഘ്യം, ആചമനം തുടങ്ങിയ പതിനാറ് ഉപചാരങ്ങളോടുകൂടിയ പൂജയാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ ശക്തിപൂജയാകട്ടെ അറുപത്തിനാല് ഉപചാരങ്ങളോടുകൂടിയതാണ്. ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠാ സംവിധാനമാണെങ്കിൽ ആവാഹനവും ഉദ്ധ്വസനവും ഉള്ള സംവിധാനമാണ് ശക്തിപൂജയിലുള്ളത്. ദേവിയെ സ്വന്തം ഹൃദയകമലത്തിൽനിന്ന് ആവാഹിച്ച് പീഠത്തിൽ ഇരുത്തി മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉപചാരങ്ങൾ ഒക്കെയും സമർപ്പിച്ച് സഹസ്രനാമാദി സ്തുതികൾ കൊണ്ട് പ്രസന്നയാക്കി വീണ്ടും ഹൃദയകമലത്തിലേയ്ക്കുതന്നെ കുടിയിരുത്തുന്ന വിധാനമായതിനാൽ ഈ പൂജ അദ്വൈതപൂജ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.