ലക്ഷ്മി കടാക്ഷത്തിനും അനുഗ്രഹത്തിനും

അതിരാവിലെ വീടിന് മുന്നില്‍ ചാണകം അല്ലെങ്കില്‍ വെള്ളം തളിച്ച് കോലമിട്ടാല്‍ ലക്ഷ്മീ കടാക്ഷം ലഭിക്കുന്നു. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റയുടന്‍ പശുവിനെ കണികാണുന്നതും, പശുവിന്‍റെ രൂപത്തിലുള്ള ബൊമ്മ കിടക്കമുറിയില്‍ വെച്ചിട്ട് അതും കണികാണാം. വെള്ളിയാഴ്ച തോറും അഞ്ചുമുഖ(അഞ്ചുതിരി)മുള്ള വിളക്ക് പൂജാമുറിയില്‍ കത്തിച്ചുവെച്ച് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നതും ഐശ്വര്യപ്രദം. പൗര്‍ണ്ണമിദിവസം വിഷ്ണുവിന് പഴവര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ നേദിച്ച് അവ പ്രസാദമായി സേവിക്കുന്നതും അത്യുത്തമം. വീട്ടില്‍ വരുന്ന സുമംഗലികള്‍ക്ക് മഞ്ഞള്‍, കുങ്കുമം എന്നിവ നല്‍കുന്നതും ലക്ഷ്മികടാക്ഷത്തിനും അനുഗ്രഹത്തിനും സര്‍വ്വഐശ്വര്യസിദ്ധിക്കും ഉതകുന്നു.