പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ഗുളികൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ

വിഷയസുഖവിഹീനോ ദീനവാക്യോ വ്യയാർത്തോ
ഭവതി ശനിതനൂജേ രിപ്ഫഗേ ശുദ്ധിഹീനഃ
ഗുളികഭവനനാഥോ മാന്ദിയുക്തസ്തഥോപ-
ഗ്രഹസഹിതവിഹംഗാശ്ചാപ്യനിഷ്ടപ്രദാഃ സ്യുഃ

സാരം :-

പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ഗുളികൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ വിഷയസുഖങ്ങളില്ലാത്തവനായും ദൈന്യത്തോടുകൂടി സംസാരിക്കുന്നവനായും ചെലവ് ഏറിയിരിക്കുന്നവനായും ശുചിത്വമില്ലാത്തവനായും ഭവിക്കും.

ഗുളികൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ അധിപനായ ഗ്രഹവും ഗുളികനോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളും അർദ്ധപ്രഹാരൻ, യമകണ്ടകൻ, യാമശുക്രൻ, കാലൻ, മൃത്യു മുതലായ മറ്റ് ഉപഗ്രഹങ്ങളുമൊരുമിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളും അനിഷ്ടഫലപ്രദന്മാരാകുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.