മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ ഗുളികൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ

വിരഹഗർവമദാദി ഗണൈര്യുതഃ
പ്രചുരകോപധനാർജനസംഭ്രമഃ
വിഗതശോകഭയാശ്ച വിസോദരോ
ഗുളികനാമനി സോദരഭാവഗേ

സാരം :-

മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ ഗുളികൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ വിരഹം (വേർപാട്), ഗർവം, അഹങ്കാരം, എന്നിവയോടുകൂടിയവനായും  കോപിയായും ധനാർജ്ജനയ്ക്കുവേണ്ടി അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നവനായും ദുഃഖവും ഭയവും ഇല്ലാത്തവനായും സഹോദരനാശമുള്ളവനായും ഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.