അവരോഹിണിയായ സൂര്യദശയിൽ

ദശാവരോഹാ ദിനനായകസ്യ
കൃഷിക്രിയാവിത്തഗൃഹേഷ്ടനാശം
ചോരാഗ്നിപീഡാം കലഹം വിരോധം
നരേന്ദ്രകോപം കുരുതേ പ്രവാസം.

സാരം :-

അവരോഹിണിയായ സൂര്യദശയിൽ കൃഷികാര്യത്തിനും ഗൃഹത്തിനും ഇഷ്ടജനത്തിനും നാശവും ചോരന്മാരിൽനിന്നുപദ്രവവും അഗ്നിഭയവും കലഹവും വിരോധവും രാജകോപവും അന്യദേശവാസവും ഫലങ്ങളാകുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.