ആരോഹിണിയായ സൂര്യദശയിൽ

ആരോഹിണീ പങ്കജബാന്ധവസ്യ
ദശാമഹത്വം കുരുതേƒതിസൗഖ്യം
പരോപകാരം സുതദാരഭൂമി-
ഗോവാജിമാതംഗകൃഷിക്രിയാപ്തിം.

സാരം :-

ആരോഹിണിയായ സൂര്യദശയിൽ ഉന്നതസ്ഥാനലബ്ധിയും ഏറ്റവും സുഖവും ഉണ്ടാകയും പരോപകാരവും പുത്രൻ, ഭാര്യ, ഭൂസ്വത്ത്, പശുക്കൾ, ആന, കുതിര എന്നിവയുടെ ലാഭവും കൃഷി, കാര്യസിദ്ധിയും ഉണ്ടാകുന്നത്തായിരിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.