വ്യാഴം അനിഷ്ടനായാൽ

ശർക്കരാ ച രജനീ തുരംഗമഃ
പീതധാന്യമപി പീതമംബരം
പുഷ്യരാഗലവണാനി കാഞ്ചനം
പ്രീതയേƒസുരഗുരോഃ പ്രദീയതാം

സാരം :-

വ്യാഴം അനിഷ്ടനായാൽ പഞ്ചസാര, മഞ്ഞൾ, കുതിര, ചെന്നെല്ല് മുതലായ പീതധാന്യങ്ങൾ, മഞ്ഞപ്പട്ട്, പുഷ്യരാഗരത്നം, ഉപ്പ്, സ്വർണ്ണം എന്നിവ ദാനം ചെയ്കയും വ്യാഴത്തിന്റെ മന്ത്രങ്ങൾകൊണ്ട് ജപഹോമനമസ്കരാദികൾ ചെയ്കയും വിഷ്ണുവിനെ ഭജിക്കുകയും മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾകൊണ്ട് പൂജിക്കയും ബ്രാഹ്മണഭോജനം നടത്തുകയും മഞ്ഞപ്പട്ടും മഞ്ഞപുഷ്യരാഗരത്നവും ധരിക്കുകയും വേണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.