അതിബന്ധുക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം

അത്യന്തമിത്രർക്ഷഗതസ്യ ഭാനോർ-
ദശാവിപാകേƒധികസൗഖ്യമേതി
സ്ത്രീപുത്രധാന്യാർത്ഥമനോവിനോദ-
വിലാസയാനാംബരഭൂഷണാനി.

സാരം :-

അതിബന്ധുക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം ഏറ്റവും സുഖവും, ഭാര്യ, പുത്രൻ, ധനധാന്യങ്ങൾ, മനസ്സൗഖ്യം, വിലാസം, വാഹനം, വിശേഷവസ്ത്രങ്ങൾ, അലങ്കാര സാധനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രാപ്തിയും ഫലമാകുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.