ഇടവം രാശിയിൽ നില്ക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം

വൃഷഗതസൂര്യദശായാം
കൃഷിപശുസുതദാരവർജ്ജിതം ജനയേൽ
ഹൃദ്ഗുഹ്യനയനരോഗം
ചതുഷ്പദാദ്യൈർഭയം സമാപ്നോതി.

സാരം :-

ഇടവം രാശിയിൽ നില്ക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം കൃഷിക്കും പശുവൃഷഭാദികൾക്കും ഭാര്യയ്ക്കും പുത്രനും ഹാനിയും ഹൃദ്രോഗം, അർശസ്സ്, നേത്രരോഗം എന്നിവ സംഭവിക്കുകയും നാൽക്കാലിമൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭയം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.