ശുക്രൻ അനിഷ്ടനായാൽ

ചിത്രാംബരം ശുഭ്രതരസ്തുരംഗോ
ധേനുശ്ച വജ്രം രജതം സുവർണ്ണം
സുതണ്ഡുലാജ്യോത്തമലേപനാനി
പ്രീത്യൈ പ്രദദ്യാദ് ഭൃഗുനന്ദനസ്യ.

സാരം :-

ശുക്രൻ അനിഷ്ടനായാൽ പല വർണ്ണത്തിലുള്ള വസ്ത്രം, വെളുത്ത കുതിര, പശു, വെള്ളി, സ്വർണ്ണം, അരി, നെയ്യ്, ചന്ദനാദി ലേപനദ്രവ്യങ്ങൾ എന്നിവ ദാനം ചെയ്കയും മഹാലക്ഷ്മിയെ ഭജിക്കയും ശുക്രശാന്തി ചെയ്കയും വെള്ളവസ്ത്രവും വജ്രവും (വൈരകല്ലും) ധരിക്കയും വെളുത്ത പൂവുകൊണ്ട് പൂജിക്കുകയും വേണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.