കന്നി രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം

കന്യാഗതരവിപാകേ
കൃഷിപശുധനധാന്യസംസിദ്ധിഃ
കാവ്യകലാസ്വതിനിപുണോ
ഗണിതജ്ഞോ ലേഖ്യവാൻ ഭവേൽ ജ്ഞാനീ.

സാരം :-

കന്നി രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം കൃഷിഗുണവും പശുവൃഷഭലാഭവും ധനധാന്യപുഷ്ടിയും കാവ്യകലകളിൽ നൈപുണ്യവും ഗണിതജ്ഞാനവും ലേഖനസിദ്ധിയും ജ്ഞാനവും അനുഭവിക്കുന്നതായിരിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.