സമക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം

സമർക്ഷഗസ്യോഷ്ണരുചേർദ്ദശായാം
സമം സമസ്തം കൃഷിഭൂമിധാന്യം
ഗോവാജിയാനാംബരദേഹസൌഖ്യം
സ്ത്രീപുത്രദോഷം രണപീഡനം ച.

സാരം :-

സമക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം കൃഷി, ധനധാന്യങ്ങൾ, പശുവൃഷഭാദികൾ, കുതിര മുതലായ വാഹനങ്ങൾ, ദേഹസൌഖ്യം എന്നിവയെല്ലാം സമഫലമായിരിക്കുകയും സ്ത്രീകൾക്കും സന്താനങ്ങൾക്കും ദോഷവും യുദ്ധഹേതുകമായ ഉപദ്രവവും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.