ധനു രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം

ചാപഗതസൂര്യദായേ
നൃപസാചിവ്യം നരേന്ദ്രസമ്മാനം
സുതപരിവാരസുജ്ജഹൃന
സമ്പ്രാപ്തിം ശ്രിയമുപൈതി സന്തോഷം.

സാരം :-

ധനു രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം രാജാവിന്റെ മന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിക്കുകയും രാജാവിങ്കൽ നിന്ന് സമ്മാനങ്ങൾ സിദ്ധിക്കുകയും ഭൃത്യന്മാരും പുത്രന്മാരും ബന്ധുക്കളും ഉണ്ടാവുകയും ഐശ്വര്യം സിദ്ധിക്കുകയും എപ്പോഴും സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.