രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ഗുളികൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ

ന ചാടുവാക്യം കലഹായമാനോ
ന വിത്തധാന്യം പരദേശവാസീ
ന വാങ് ന സൂക്ഷ്മാർത്ഥവിവാദവാക്യോ
ദിനേശപൗത്രേ ധനരാശിസംസ്ഥേ.

സാരം :-

രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ഗുളികൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ ശ്ലാഘിച്ചു പറയുകയില്ല. കലഹപ്രിയനായിരിക്കും. ധനധാന്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. അന്യദേശവാസിയായും വ്യർത്ഥവാദിയായും അർത്ഥവാദസംബന്ധമായി പറയുന്നവനായും ഭവിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.