ചാമരയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

പ്രത്യഹം വ്രജതി വൃദ്ധിമുദഗ്രാം
ശുക്ലചന്ദ്ര ഇവ ശോഭനശീലഃ
കീർത്തിമാൻ ജനപതിശ്ചിരജീവീ
ശ്രീനിധിർഭവതി ചാമരജാതഃ

സാരം :-

ചാമരയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ശുക്ലപക്ഷചന്ദ്രനെന്നപോലെ ഉത്തരോത്തരം അഭിവൃദ്ധിയുള്ളവനായും സദ്വൃത്തനായും കീർത്തിമാനായും ജനപ്രധാനിയായും ദീർഘായുസ്സായും ഐശ്വര്യങ്ങൾക്ക് ഇരിപ്പിടമായും ഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.