ജന്മലഗ്നമായി വിചാരിക്കണം

മാന്ദിത്രികോണം ഭവനം വിലഗ്നം
തർദ്ദ്വാദശാങ്കാംശകഭം ച വാ സ്യാൽ
മന്ദീശ്വരാധിഷ്ഠിതകോണഭം വാ
തൽസപ്തമസ്യാപി വദന്തി സന്തഃ

സാരം :-

ഗുളികൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയോ അതിന്റെ ത്രികോണരാശികളായ അഞ്ചാം ഭാവം ഒമ്പതാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളോ ഗുളികനവാംശകരാശിയോ ദ്വാദശാംശകരാശിയോ ഗുളികഭാവനാധിപനായ ഗ്രഹം നിൽക്കുന്ന രാശിയോ അതിന്റെ ഏഴാം ഭാവമായ രാശിയോ ഈ രാശികളുടെ ത്രികോണരാശികളോ ജന്മലഗ്നമായി വിചാരിക്കണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.