കുംഭം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം

ഘടഗതസൂര്യദശായാം
ഹൃദ്രോഗാർത്തഃ പ്രണഷ്ടസുതവിഭവഃ
പിശുനഃ പരാന്നഭോജീ
ഭാര്യാജനബന്ധുവൈരമശുഭം ച.

സാരം :-

കുംഭം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം ഹൃദ്രോഗത്താൽ പീഡിതനാവുകയും പുത്രനും ധനത്തിനും നാശം സംഭവിക്കുകയും ഏഷണി ഉണ്ടാക്കുകയും പരാന്നത്തെ അനുഭവിക്കുകയും ഭാര്യയോടും ജനങ്ങളോടും ബന്ധുക്കളോടും വിരോധം ഉണ്ടാവുകയും എല്ലായിടത്തും അശുഭം ലഭിക്കുകയും ഫലം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.