ശത്രുക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം

സപത്നരാശിസ്ഥിതസൂര്യദായേ
ദുഃഖീ പരിഭ്രഷ്ടസുതാർത്ഥദാരഃ
നൃപാഗ്നിചോരൈർവ്വിപദം വിവാദം
പിത്രോർവ്വിരോധം ച വിഷാദമേതി.

സാരം :-

ശത്രുക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം പലവിധത്തിൽ ദുഃഖവും ധനത്തിനും പുത്രനും ഭാര്യയ്ക്കും ഹാനിയും രാജാവ്, അഗ്നി, കള്ളൻ എന്നിവരിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവവും വ്യവഹാരവും മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ വിരോധവും ഉണ്ടാവുകയും വിഷാദവും ഫലമാകുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.