കേന്ദ്രരാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം

കേന്ദ്രാന്ന്വിതസ്യാപി ദിവാകരസ്യ
ദശാവിപാകേ നൃപദണ്ഡദുഃഖം
സ്ഥാനച്യുതിം ബന്ധുവിയോഗമേതി
ഭംഗം കൃഷേർവ്വിത്തപരിഭ്രമം ച.

സാരം :-

കേന്ദ്രരാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദശാകാലം ശിക്ഷയോ ജയിൽവാസമോ നിമിത്തം ദുഃഖവും സ്ഥാനഭ്രംശങ്ങളും ബന്ധുക്കളുമായി വേർപെടുകയും കൃഷിനാശവും ധനസംബന്ധമായി ക്ലേശവും അനുഭവിക്കുന്നതായിരിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.