സൂര്യാദികളായ ഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടി ഗുളികൻ ഏത് രാശിയിൽ നിന്നാലും ഫലം ശുഭമായിരിക്കുകയില്ല

ഗുളികഗ്രഹസംയോഗസ്സദാനിഷ്ടഫലപ്രദഃ
യമകണ്ടകസംയോഗ സർവ്വത്ര കഥയേശ്ചുഭം.

സാരം :-

സൂര്യാദികളായ ഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടി ഗുളികൻ  ഏത് രാശിയിൽ നിന്നാലും ഫലം ശുഭമായിരിക്കുകയില്ല.

സൂര്യാദികളായ ഗ്രഹങ്ങളുടെ യമകണ്ടകസംയോഗം എല്ലായിടത്തും ശുഭഫലപ്രദമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.