മഹാഭാഗ്യയോഗം

നൃണാമോജഭേഷ്വർക്കചന്ദ്രൌ ച ലഗ്നം
ദിവാ ജന്മ ച സ്യാന്മഹാഭാഗ്യയോഗഃ
തഥായോഷിതാമേഷ യോഗോ നിശായാം
പ്രസൂതിസ്സമർക്ഷേƒർക്കചന്ദ്രൌദയശ്ചേൽ.

സാരം :-

സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഓജരാശികളിൽ നിൽക്കുകയും ലഗ്നം ഓജരാശിയായി വരികയും പകൽ ജനിക്കുകയും പുരുഷനായിരിക്കുകയും ചെയ്താലും  " മഹാഭാഗ്യയോഗം " സംഭവിക്കും

സ്ത്രീകൾ രാത്രിയിൽ ജനിക്കുകയും സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ യുഗ്മരാശിയിൽ നിൽക്കുകയും ലഗ്നം യുഗ്മരാശിയായിരിക്കുകയും ചെയ്താലും " മഹാഭാഗ്യയോഗം " സംഭവിക്കും

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.