കൗളന്മാർ ശ്രാദ്ധം ആചരിയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

കൗളശ്രാദ്ധം എന്നൊന്നുണ്ട്. അത് വീരഭാവം കൈവരിച്ച സാധകനുവേണ്ടിയുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ദിവ്യഭാവം കൈവരിച്ച യോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ശ്രാദ്ധത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. വീരസാധകന്റെ മൃതശരീരം മന്ത്രസംസ്കാരത്തോടെ ദഹിപ്പിച്ചിരിക്കണം. എന്നാൽ ദിവ്യന്റെ മൃതശരീരം ഗന്ധപുഷ്‌പാദികളാൽ അലങ്കരിച്ച് കുഴിയിൽ ഇരുത്തി സംസ്കരിക്കയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

എന്നിരുന്നാലും പുത്രന്മാർ അവരുടെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അതേപോലെ ഒരു കൗളസാധകന്റെ പിതൃപിതാമഹന്മാർ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണമെന്നില്ല. അതിനാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി വൈദികശ്രാദ്ധം ആചരിക്കാനും കൗളസാധകൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.