ജ്യോതിഷത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട ദുരിതങ്ങൾക്ക് ശാക്തേയ സമ്പ്രദായത്തിൽ പരിഹാരമുണ്ടോ?

തന്ത്രമാർഗ്ഗത്തിൽ ലഗ്നവും ഒമ്പത് ഗ്രഹങ്ങളും ദശമഹാവിദ്യകളെക്കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാമെന്ന് ചിലർ ഗവേഷണാത്മകമായി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഗ്രഹങ്ങളെക്കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾക്ക് ദശമഹാവിദ്യയിൽ പറയപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും വിദ്യയെകൊണ്ട് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കാമത്രേ. അതായത് ലഗ്നം ത്രിപുരഭൈരവി, സൂര്യൻ രാജമാതംഗേശ്വരി, ചന്ദ്രൻ ഭൂവനേശ്വരി, ചൊവ്വ ബഗളാമുഖി, ബുധൻ ത്രിപുരസുന്ദരി, വ്യാഴം താരാദേവി, ശുക്രൻ കമലാദേവി, ശനി കാളീദേവി, രാഹു ഛിന്നമസ്ത, കേതു ധൂമാവതി എന്നീ ക്രമത്തിലാണത്രെ ഉപാസന ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇത് ഒരു കാമ്യപ്രയോഗമായി മാറിപ്പോകും, ദശമഹാവിദ്യകളുടെ ഉപാസന യഥാർത്ഥത്തിൽ മോക്ഷസാധനയാണ്. അതിനാൽ ഇത്തരം കണ്ടെത്തലുകളോട് പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുന്നില്ല.

എന്നാൽ ദോഷപരിഹാരമായി ഇതേവരെ അനുവർത്തിച്ചു വന്ന രീതി മറ്റൊന്നാണ്. ജ്യോതിഷി ഏതെങ്കിലും ശാക്തേയമാന്ത്രികനെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. പ്രശ്നച്ചാർത്ത് പരിശോധിച്ച് പ്രത്യംഗര തുടങ്ങിയ ഉഗ്രമൂർത്തികളെയും അശ്വാരൂഢാ തുടങ്ങിയ കാമ്യമൂർത്തികളെയും പ്രീതിപ്പെടുത്തി പരിഹാരം തേടുന്നു. ഇതും മാന്ത്രിക പ്രയോഗം തന്നെയാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.