ദൈവജ്ഞന്റെ (ജ്യോതിഷിയുടെ) ശരിയായ കൃത്യം എന്ത്?

" സത്യവാചഃ " സത്യം മാത്രം പറയുന്നവനായിരിക്കണം. ചിലപ്പോൾ സത്യം അപ്രിയമായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും മരണകാര്യം ഒഴിച്ചുള്ളതെല്ലാം വ്യംഗ്യമായിട്ടെങ്കിലും അവതരിപ്പിച്ച് ദുർഘടനകളും, ഭാവിയിലെ പ്രയാസങ്ങളും ബോധ്യപ്പെടുത്തി സമൂഹത്തെ സന്മാർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും പൂർവ്വജന്മകൃത്യമായ കർമ്മത്തിന്റെ പരിണാമമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഇത്തരം ദുരിതകർമ്മങ്ങൾ ഈ ജന്മത്തിൽ തുടരാതിരിക്കാനുള്ള ഉപദേശമാണ് ജ്യോതിഷികൾ നൽകേണ്ടത്. പൂർവ്വജന്മകർമ്മങ്ങൾ ശുഭമായിരുന്നാലും അശുഭമായിരുന്നാലും അതിന്റെ ചിത്രീകരണം മാത്രമാണ് ജാതകത്തിലെ ഗ്രഹനില എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്തുപോയ അശുഭകർമ്മങ്ങൾ ഈ ജന്മത്തിൽ രോഗമായും ദുരിതമായും അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്നു. അതിന്റെ പരിഹാരമായി ഔഷധസേവ, ദാനം, ജപഹോമാദികൾ എന്നിവ വിധിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അതിനാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രീതി പരിഗണിക്കാതെ സത്യം തുറന്നുപറയാനുള്ള ആർജവം ജ്യോതിഷികൾ കൈവരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിലൂടെ സമൂഹത്തോടും ഉപാസനാമൂർത്തിയോടും, നവഗ്രഹങ്ങളോടും സർവ്വോപരി ജ്യോതിഷമെന്ന ശാസ്ത്രത്തോടുമുള്ള പ്രതിബദ്ധത പുലർത്തേണ്ടതാകുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.