ഭരണി നക്ഷത്രവും നെല്ലിക്കയും


നക്ഷത്രഫലം

"ശാന്താത്മാ ചലചിത്ത -
സ്ത്രീലോല സ്സത്യവാക് സുഖീ മാനീ
ധീരോ മിത്രസഹായോ
ദീർഘായുസ്സല്പപുത്രവാൻ യാമ്യേ "

ഭരണി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ശാന്തബുദ്ധിയായും ചാപല്യം ഉള്ള സ്വഭാവക്കാരനായും സ്ത്രീകളിൽ താല്പര്യമുള്ളവനായും സത്യവാക്കായും സുഖവും മാനവും ധീരതയും ബന്ധുസഹായവും ദീർഘായുസ്സും ഉള്ളവനായും പുത്രന്മാർ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനായും ഭവിക്കും എന്നാണ് ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം.

നെല്ലിക്ക ധാത്രിയെന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ധാത്രിക്ക് അമ്മയെന്നാണർത്ഥം. അമ്മയെപ്പോലെ ഐശ്വര്യമുള്ളത്, നമുക്കെല്ലാം ആശ്രയിക്കാവുന്നത്, എന്നെല്ലാം നെല്ലിക്കയെ പറ്റിയും ഭരണി നക്ഷത്രക്കാരെപ്പറ്റിയും പൊതുവായി പറയാം. ഏത് കാര്യത്തിന്റെയും നെഗട്ടീവ്‌ വശമാണ് ആദ്യം ഭരണിക്കാർ ചിന്തിക്കുക. അല്പം അപവാദം കേൾക്കാനും സാധ്യതയുളളവരുമാണ്. രോഗം പൊതുവേ കുറവായിരിക്കും. തൃഫല എന്ന യോഗത്തിൽ നെല്ലിക്കയും താന്നിയും കടുക്കയുമാണുള്ളത്. ഇതിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനം നെല്ലിക്കയ്ക്കാണ്. ശ്രീപാർവ്വതീദേവിയുടെയും ശ്രീലക്ഷ്മീദേവിയുടെയും പ്രാർത്ഥനാ സമയത്തുതീർന്നുവീണ സന്തോഷാശ്രുക്കളിൽ നിന്നാണ് നെല്ലിക്കയുടെ ജനനം എന്ന് പുരാണം പറയുന്നു. ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള ഏകാദശി നാളിലാണ് നെല്ലിക്കയുണ്ടായത്. തുളസിയും കൂവളവും പോലെ വിശുദ്ധമായതാണ് നെല്ലിക്ക.

വരാഹമിഹിരാചാര്യരുടെ ഹോരാശാസ്ത്രത്തിൽ 

" കൃതനിശ്ചയ സ്സസത്യോരുഗ്‌ദക്ഷസുഖയുതശ്ച ഭരണീഷു " 

എന്ന് ഭരണി നക്ഷത്രക്കാരെപ്പറ്റി പറയുന്നു.

പൊതുസ്വഭാവം നിരീക്ഷിച്ചാൽ പ്രതികൂലകാലാവസ്ഥയോട് മല്ലിട്ടും അതിജീവിക്കും. തീയിൽ കുരുത്ത പ്രകൃതമാണ്. ഭരണിക്കാരെ ആദ്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ക്രമേണ ഇഷ്ടപ്പെടാതിക്കില്ല. സ്വന്തം അഭിപ്രായത്തിൽ കടുപ്പമേറിയ വിശ്വാസം പുലർത്തുന്നവരാകും. ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കുമ്പോഴും സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം കാത്തുസൂക്ഷിയ്ക്കുന്നതും ഗുണകരമായ അഭിപ്രായം മാറ്റാതെയും നിലനിൽക്കുന്നവരുമാകും. ഒരു ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടി സ്ഥിരപരിശ്രമം ചെയ്യാറുള്ള ഭരണി നക്ഷത്രക്കാർ മനസ്സിന് കാഠിന്യമുള്ളവരാണ്.

(എംബ്ലിക്ക ഓഫിസിനാലിസ്, ഫിലാന്തസ് എംബ്ലിക്ക ലിൻ. ഗയ്ർട്ടൻ (യൂഫോർബിയേസി)

സംസ്കൃതം :- വയസ്ഥ, ധാത്രിക, അമൃതാ, അമലകി, വൃഷ്യാ, ശിവം, അമൃതഫല
ഹിന്ദി :- ആമ്ലാ
ഗുജറാത്തി :- ആംല
തമിഴ് :- നെല്ലിക്കായ്
ഇംഗ്ലീഷ് :- Indian Gooseberry
കന്നഡ :- നെല്ലി
മലയാളം :- നെല്ലി
തെലുങ്ക് :- നെല്ലി, ആമലകമു
മറാഠി :- ആംല
ബംഗാളി :- ആമ്ലകി
കുടുംബം :- യൂഫോർബിയേസി

പ്രകാശാർത്ഥിയാണ് നെല്ലി. ഡിസംബറിൽ ഇല പൊഴിക്കും. നല്ല കോപ്പിസറാണ്. വരൾച്ചയും ലഘുവായ ശൈത്യവും സഹിക്കും. ആൺപെൺ പുഷ്പങ്ങൾ ഒരേ വൃക്ഷത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും. പെൺ പൂക്കൾ ആൺ പൂക്കളേക്കാൾ എണ്ണത്തിൽ കുറവാണ്. തടിക്ക് ചുവപ്പ് നിറം. കടുപ്പവും ബലവുമുണ്ട്. എന്നാൽ വേഗം പൊട്ടിച്ചീന്തും. വെള്ളത്തിൽ കൂടുതൽകാലം കിടക്കും. തടിക്ക് കലങ്ങിയ വെള്ളം തെളിയിക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് കിണറിന്റെ നെല്ലിപ്പലകക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഫലത്തിൽ നെല്ലിക്കയിൽ വളരെയധികം പെക്റ്റിൻ, വിറ്റാമിൻ സി,  ' ബി ' കോംപ്ലക്സ്, കാത്സ്യം, ഇരുമ്പിന്റെ അംശം എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഗൈനിക്കമ്ലം, ടാനിക് അമ്ലം, റെസിൻ, പഞ്ചസാര, അന്നജം, പ്രോട്ടീൻ, ആൽബുമിൻ, സെല്ലുലോസ് എന്നിവയും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തായ്ത്തടിയുടെ തൊലിയിൽ 19 ശതമാനവും ചെറു ശാഖകളുടെ തൊലിയിൽ 21 ശതമാനവും വിളഞ്ഞ കായിൽ 28 ശതമാനവും ഇലയിൽ 22 ശതമാനവും ടാനിനുണ്ട്. ടാനിനിലുള്ള ടാനിക് അമ്ലവും എല്ലിലിക് അമ്ലവും ഗ്ലൂക്കോസും വിറ്റാമിന്റെ ഓക്സീകരണം തടയുന്നു. അതുകൊണ്ട് കായ ഉണക്കിയാലും ഉപ്പിലിട്ടാലും വിറ്റാമിൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കായ് ' മൂത്തവരുടെ വാക്കുകൾ പോലെ ആദ്യം ചവർക്കും പിന്നെ മധുരിക്കും ' .

നെല്ലിക്കയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ പതിവായി കുളിച്ചാൽ ജരാനര ബാധിക്കാത്ത ശതായുസ്സുകളാകും. നെല്ലിക്ക കഷായം സമം തൈര് ചേർത്ത് ധാര കോരിയാൽ ബുദ്ധിഭ്രമത്തിന് നല്ലതാണ്. പച്ചനെല്ലിക്ക ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ നീര് നല്ലതുപോലെ അരിച്ചെടുത്ത് കണ്ണിലൊഴിച്ചാൽ കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന മിക്ക അസുഖത്തിനും നല്ലതാണ്. നെല്ലിക്കാപ്പൊടി 3 ഗ്രാം വീതം 10 ഗ്രാം നെയ്യിൽപതിവായി കഴിച്ചാൽ തൊലിപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന അലർജി ശമിക്കും. മൂത്രതടസ്സമുണ്ടാകുമ്പോൾ നെല്ലിക്ക അരച്ച് അടിവയറ്റിൽ പൂശുക. നെല്ലിക്ക ധാതുപുഷ്ടികരവും ശുക്ലവർദ്ധനീയവുമാണ്. അമ്ലപിത്തം (Hyper Acidity), രക്തദുഷ്ടി, രക്തപിത്തം, ജ്വരം, പ്രമേഹം, അതിസ്ഥൗല്യ, മുടികൊഴിച്ചിൽ ഇവ ശമിപ്പിക്കുന്നു. പച്ചനെല്ലിക്കനീരിൽ തേൻ ചേർത്ത് സേവിച്ചാൽ പാണ്ടുരോഗം കുറയും. ദീർഘായുസ്സിനും ആരോഗ്യത്തിനും സേവിക്കേണ്ട ആമലക രസായനവും ച്യവനപ്രാശരസായനവും നെല്ലിക്ക ചേർത്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.