പഞ്ചമ മകാരം പൂജയ്ക്കുള്ളതല്ല

പഞ്ചമ മകാരം പൂജയ്ക്കുള്ളതല്ല. അത് ഒരു സാധനാക്രമം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ജീവിതത്തിലുടനീളം അനുവർത്തിയ്ക്കേണ്ടതല്ല. വളരെ രഹസ്യമായും എത്രയും വിരളമായും മാത്രമേ ഇതിന്റെ ഉപയോഗം പാടുള്ളതുള്ളൂ. ഇത് യോഗീശ്വരന്മാർ മാത്രം അനുഷ്ഠിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഹഠയോഗത്തിലെ വജ്രോളിയുമായി ഇതിന് ബന്ധമുണ്ട്. സാധാരണ പൂജയിൽ സുവാസിനിപൂജയോ, ദമ്പതീപൂജയോ മാത്രമേ പഞ്ചമതത്വ സംബന്ധിയായി ആചരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ശിവശക്തിസാമരസ്യ അനുഭവമാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിയ്ക്കുന്നത്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.