ദണ്ഡൻ, ഘണ്ടാകർണ്ണൻ, ഗുളികൻ തുടങ്ങിയ ദേവന്മാരെ ഉപദേവന്മാരായി ആരാധിച്ച് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ?

രുരുജിത് വിധാനമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മാതൃക്കളും ഗണപതിയും വീരഭദ്രനും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈശാനകോണിലായി ക്ഷേത്രപാലനെയും പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കും. എന്നാൽ കുടിയിരിപ്പ് സംവിധാനത്തിലുള്ള കുറുംബക്കാവുകളിൽ ദണ്ഡൻ, ഖണ്ഡൻ, ഘണ്ടാകർണ്ണൻ, വസൂരിമാല എന്നീ മൂർത്തികളെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇവരൊക്കെയും ദാരികവധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂർത്തികളാണ്. 

ദാരികനെ വധിച്ചതിൽ ക്രുദ്ധയായ ദാരികപത്നി മനോദരി ശിവനെ ഭജിച്ച് വരംവാങ്ങി ശ്രീഭദ്രകാളിയുടെ ദേഹത്ത് വസൂരിരോഗം വിതച്ചത്രെ. ഭദ്രകാളി മനോദരിയെ വലിച്ചിഴച്ച് കയ്യും കാലും വെട്ടി തന്നെ മണംപിടിച്ച് അനുഗമിക്കാൻവേണ്ടി ആജ്ഞാപിച്ചു. ആ മൂർത്തിയാണ് വസൂരിമാല. ശ്രീഭദ്രകാളിയ്ക്ക് ആരോടെങ്കിലും കോപമുണ്ടെങ്കിൽ വസൂരിമാലയെ പറഞ്ഞയച്ച് രോഗം വിതയ്ക്കുകയാണെന്നാണ് സങ്കൽപം.

 ശ്രീഭദ്രകാളിയുടെ ദേഹത്ത് ബാധിച്ച വസൂരിരോഗം തുടച്ചുമാറ്റിയത് ഘണ്ടാകർണ്ണനാണ്. 

ദണ്ഡപാണിയായി ഭദ്രകാളിയുടെ മുന്നിൽ നടക്കുന്ന ദേവനാണ് ദണ്ഡൻ. 

ശത്രുക്കളെ ഖണ്ഡിക്കുന്നവനാണ് ഖണ്ഡൻ.

ഇത് കൂടാതെ കാവിലെ വാസ്തുവിന്റെ സംരക്ഷകനായി ഗുളികൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ചിലയിടങ്ങളിൽ കുട്ടിച്ചാത്തനെയും ഉപചരിക്കാറുണ്ട്. പൊട്ടൻദൈവം തുടങ്ങിയ സങ്കല്പങ്ങളും ചിലയിടങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.