പണ്ടുകാലത്ത് ശാക്തേയപൂജ നടത്തി പിന്നീട് പരിപാലിക്കാത്ത ഭവനങ്ങളിൽ ധാരാളം അനർത്ഥങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിന് പരിഹാരമെന്ത്?

ശരിയായ വിധത്തിൽ ശാക്തേയപൂജ നടത്തുകതന്നെയാണ് അതിന്റെ പരിഹാരം. അതാവട്ടെ മദ്യ - മാംസാദികളാകുന്ന '  മ  ' കാരങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുതന്നെ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പൂജകന്റെ യോഗ്യതയും പാരമ്പര്യവും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തലമുറകളായി അനുഷ്ഠിച്ചുപോന്ന ശക്ത്യുപാസന തുടരാത്തതിന്റെ ദോഷങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ എല്ലാം ബാധിച്ചിരിക്കും. ശാക്തേയത്തിന്റെ പുരുജ്ജീവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ അതിന് പരിഹാരമാവുകയുള്ളൂ.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.