ശാക്തേയക്കാവുകളിൽ പഞ്ചമകാരപൂജയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ. അത് പ്രതിനിധിദ്രവ്യംകൊണ്ട് മതിയോ. യഥാർത്ഥ ദ്രവ്യം തന്നെ വേണ്ടതുണ്ടോ?

പഞ്ചമകാരങ്ങളിൽ പഞ്ചമം ഒഴികെയുള്ളതെല്ലാം യഥാർത്ഥ ദ്രവ്യം തന്നെ വേണം. ഇക്കാര്യം മുൻ അധ്യായങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞതാണ്. വൈദികമായ ദേവപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വർണ്ണം ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് അനുകരണ സ്വർണ്ണം മതിയാവില്ലല്ലോ. ചിലപ്പോൾ പവിത്രത്തിനുശേഷം സ്വർണ്ണത്തിന് പകരം ദർഭമതി എന്നും പറഞ്ഞേക്കാം. എന്നാൽ ഷഡാധാരപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വർണ്ണവും നവരത്നവും സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിന്റെയെല്ലാം അനുകരണങ്ങൾ മതിയാവില്ല. ജ്യോതിഷികൾ അഷ്ടമാംഗല്ല്യപ്രശ്നം നടത്തുമ്പോഴും അനുകരണസ്വർണ്ണനാണയം മതിയാവില്ലല്ലോ. ശാക്തേയക്കാവുകളിലും പൂജയ്ക്ക് മദ്യമാംസാദികൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിടത്ത് അവയുടെ അനുകരണം മതിയാവില്ല.

തന്ത്രസമുച്ചയമനുസരിച്ച് ഓരോമൂർത്തിയിലും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായ നവധാന്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. അവ അതേ പ്രകാരംതന്നെ വേണമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നു. വിഷ്ണുവിങ്കൽ ആവശ്യമായ നവധാന്യങ്ങളല്ല ദുർഗ്ഗയിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ നിഷ്കർഷത ദേവചൈതന്യത്തിന്റെ ഭാവമാറ്റത്തിനനുസരിച്ചാണ്. അതേപോലെ ദ്രവ്യകലശം നടക്കുമ്പോൾ അവിടെയും നിർദ്ദിഷ്ട ദ്രവ്യങ്ങൾ തന്നെ വേണം പ്രതിനിധിദ്രവ്യം മതിയാവില്ല. മദ്യമാംസാദികളുടെ കാര്യത്തിൽമാത്രം പ്രതിനിധിദ്രവ്യം മതി എന്ന് പറയുന്നത് യുക്തിരഹിതമല്ലേ.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.