പഞ്ചമഹാപുരുഷയോഗങ്ങള്‍


പഞ്ചമഹാപുരുഷയോഗങ്ങള്‍

  കുജനും, ബുധനും, വ്യാഴവും, ശുക്രനും, ശനിയും ബലവാന്മാരായിട്ട് സ്വക്ഷേത്രങ്ങളിലോ, മൂലക്ഷേത്രങ്ങളിലോ, ഉച്ചക്ഷേത്രങ്ങളിലോ നില്‍ക്കുകയും, അങ്ങനെ നില്‍ക്കുന്ന രാശികള്‍ ലഗ്നകേന്ദ്രങ്ങളിലായി വരികയും ചെയ്‌താല്‍ ക്രമേണ രുചകം, ഭദ്രം, ഹംസം, മാളവ്യം, ശശം എന്നീ യോഗങ്ങള്‍ ഭവിക്കുന്നു.

  അതായത് കുജനെ (ചൊവ്വയെ) കൊണ്ട് രുചകയോഗവും, ബുധനെകൊണ്ട് ഭദ്രയോഗവും, വ്യാഴത്തെകൊണ്ട് ഹംസയോഗവും, ശുക്രനെകൊണ്ട് മാളവ്യയോഗവും ശനിയെകൊണ്ട് ശശയോഗവും ഭവിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞുകൊള്‍ക.

രുചകയോഗഫലം എന്ന പോസ്റ്റ്‌ തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.