തത്വവിചാരം കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ജന്തുക്കൾക്ക് മനുഷ്യജന്മം വളരെ ദുർലഭമാണെന്നും ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച ഈ മനുഷ്യജന്മം പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ ഒരു തുടർച്ച മാത്രമാണെന്നും മലസ്സിലാക്കണം. പൂർവ്വജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ജന്മം സ്വീകരിച്ചത് എന്നതുകൂടി അറിയണം. കഴിഞ്ഞുപോയ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തുവെച്ച സുകൃതങ്ങൾ ഈ ജന്മത്തിലെ ഭാഗ്യോദയമായും പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം രോഗങ്ങളും ദുരിതങ്ങളുമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഇനിയൊരു ജന്മം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും അഥവാ ജന്മം ലഭിക്കയാണെങ്കിൽ ഉൽകൃഷ്ടനായി ജനിക്കാനുമുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണ് സാധകൻ ആചരിക്കേണ്ടത്. ഈ കർമ്മങ്ങൾ ശരീരംകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ സൂക്ഷ്മവും സൂക്ഷ്മതരവുമായ ഫലങ്ങളാണ് വാക്കുകൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഇപ്പോഴല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിലോ വരും ജന്മങ്ങളിലോ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്ന ധാരണ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള തത്വബോധം മനസ്സിലുദിച്ച സാധകൻ ഒരിക്കലും ഗൂഢതന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാനോ പരദൂഷണം പറയാനോ വഞ്ചിക്കാനോ മുതിരുകയില്ല. അതിനാൽ പുരശ്ചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൂജയും, മന്ത്രജപവും, തത്വവിചാരവും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.