സ്ത്രീജനങ്ങളെ യോഗിനിമാരായിക്കണ്ട് പൂജിയ്ക്കണമെന്നാണല്ലോ തന്ത്രശാസ്ത്രപ്രമാണം. എന്നാൽ സതി ആചരണം എങ്ങനെയുണ്ടായി?

ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഭാര്യ സതി ആചരിക്കണമെന്ന കാര്യം മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. രാമായണത്തിൽ ദശരഥൻ മരിച്ചിട്ട് മൂന്നുഭാര്യമാരിൽ ആരുംതന്നെ സതി ആചരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ മഹാഭാരതകാലഘട്ടമായപ്പോഴേയ്ക്കും സതി ആചരണം നിലവിൽ വന്നിരുന്നു. പാണ്ഡുമഹാരാജാവിന്റെ ചിതയിലേയ്ക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയായ മാദ്രി പ്രവേശിച്ചതായി പരാമർശമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ആചരണം വളരെ വലിയ പാപമായിട്ടാണ് തന്ത്രശാസ്ത്രം ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നത്. ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ കുലകാമിനിയെ ദഹിപ്പിക്കരുത് എന്നും അവൾ ദേവിയുടെ അംശമാണെന്നും മഹാനിർവ്വാണതന്ത്രത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.