വിവാഹവും മുഹൂര്‍ത്തപ്രായശ്ചിത്തവും


സന്താനവിഷയത്തിലെ പിഴവുകള്‍

ഇക്കാലത്ത് യുവതലമുറയെ ഏറെ വിഷമത്തിലാക്കുന്ന കാര്യമാണ് സന്താനവിഷയം. വിവാഹശേഷം വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും സന്താനമില്ല എന്നതുതന്നെ. വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം അവര്‍ കരുതിപ്പോരുന്നു. പുതുതായി ഒരു ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങുന്നു. വീട് പാലുകാച്ചി കയറിക്കൂടുന്നു എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം, പുതിയ സംരംഭങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം ശുഭമുഹൂര്‍ത്തം നാം നോക്കാറുണ്ട്. എന്തിനാണിത്. വ്യവസായത്തെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കില്‍, അഭിവൃദ്ധിക്കും വീടിന് സ്വൈരജീവിതത്തിനുമാണ്. എന്നാല്‍ ഇതിലും ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് വിവാഹം. വിവാഹത്തിന് ജാതകപ്പൊരുത്തവും, ശുഭമുഹൂര്‍ത്തവും, മുഹൂര്‍ത്തപ്രായശ്ചിത്തവും ആവശ്യമായ സംഗതികളാണ്.

മുഹൂർത്തപ്രായശ്ചിത്തം

സ്ത്രീപുരുഷജാതകം നോക്കി വേണം വിവാഹമുഹൂര്‍ത്തം നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് പ്രമാണം. പരിപൂര്‍ണ്ണമായും ശുഭമുഹൂര്‍ത്തം ലഭിക്കില്ല. മുഹൂര്‍ത്തത്തിന്‍റെ ശുഭഫലം പൂര്‍ണ്ണമായി ലഭിക്കുവാന്‍ മുഹൂര്‍ത്തപ്രായശ്ചിത്തം ആചരിക്കാറുണ്ട്. വിവാഹശേഷം വധുവും വരനും ചേര്‍ന്ന് ഉത്തമനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്, വെറ്റിലയും, അടയ്ക്കയും, നാണയവും, വസ്ത്രവും ചേര്‍ന്ന ദക്ഷിണ, ‘മുഹൂര്‍ത്തപ്രായശ്ചിത്തം’എന്ന് പറഞ്ഞുതന്നെ നല്‍കണം. വിവാഹപന്തലില്‍ വെച്ച് അപ്രകാരം ദക്ഷിണ നല്‍കാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍, വിവാഹശേഷം ക്ഷേത്രത്തില്‍ ചെന്ന് പൂജാരിക്ക്, ഇപ്രകാരം ‘മുഹൂര്‍ത്തപ്രായശ്ചിത്തം’ എന്നുപറഞ്ഞുതന്നെ ദക്ഷിണ നല്‍കണം. ഈ ചടങ്ങ് ഇന്നിപ്പോള്‍ ഏറെക്കുറെ ബ്രാഹ്മണ വിവാഹത്തില്‍ മാത്രമായി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.

ഉത്തമമായ മുഹൂര്‍ത്തത്തില്‍ നടത്തപ്പെടുന്ന വിവാഹത്തിനുമാത്രമേ, ഉത്തമമായ ദാമ്പത്യജീവിതത്തെ നല്‍കാന്‍ കഴിയൂ. ഈ കാലത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്! വിവാഹദിവസവും നിശ്ചയിച്ച്, ആഡിറ്റോറിയവും ബുക്ക് ചെയ്തതിനുശേഷമാണ് വിവാഹമുഹൂര്‍ത്തം കുറിച്ചുതരാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് എത്താറുള്ളത്! എന്താ ചെയ്യുക?

നാളും പക്കവും, തിഥിയും, തരക്കേടില്ലെങ്കില്‍ ‘അഭിജിത്ത്’ മുഹൂര്‍ത്തം കുറിച്ചുകൊടുക്കും. ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാല്‍, ഇവിടെ നടക്കുന്ന വിവാഹങ്ങളില്‍ ഏറിയ പങ്കും, സ്ത്രീപുരുഷന്മാരുടെ ജാതകപ്രകാരം ശുഭമുഹൂര്‍ത്തത്തിലല്ല ആചരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുപറയാം. ‘വേണമെങ്കില്‍ ആവാം’ എന്ന് കല്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അഭിജിത്താണ് വിവാഹമുഹൂര്‍ത്തം. എന്നാല്‍ മുഹൂര്‍ത്തപ്രായശ്ചിത്തമായി, ദാനമോ, പൂജയോ പതിവുമില്ല. നാട്ടിലെല്ലാം കാണപ്പെടുന്ന, പലവിധത്തിലുള്ള ദാമ്പത്യപരാജയങ്ങള്‍ക്കും കാരണം, ഉചിതമായ മുഹൂര്‍ത്തത്തിലല്ല ദാമ്പത്യബന്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നതുതന്നെയാണ്. സന്താനാദിസൗഭാഗ്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി നടത്തപ്പെടേണ്ട വിവാഹമംഗളകര്‍മ്മം, ബന്ധുക്കളുടേയും, സ്വന്തക്കാരുടേയും സൗകര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് മുഹൂര്‍ത്തം കുറിച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു. കുട്ടികളുടെ തുടര്‍ന്നുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് രക്ഷിതാക്കള്‍ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നത് മഹാകഷ്ടം തന്നെയാണ്.

സന്താനസമയം

പുരുഷനും സ്ത്രീയ്ക്കും പരിപൂര്‍ണ്ണ ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കില്‍ സന്താനം ജനിക്കും എന്നാണ് ആധുനികശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇതുപോലെ പരിപൂര്‍ണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ള പല ദമ്പതികള്‍ക്കും സന്താനമുണ്ടായില്ല എന്നുപറഞ്ഞ് എന്നെ കാണാന്‍ വരാറുണ്ട്. എന്താണിതിന് കാരണം. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങള്‍ക്ക് അറിയാവുന്നതോ; പരിചയമുള്ളതോ ആയ ഒരു സംഗതി ഞാന്‍ പറയാം. ചില ദമ്പതിമാരില്‍; വിവാഹശേഷം ആദ്യം ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു. പിന്നീട് വര്‍ഷങ്ങളോളം, എത്ര മോഹിച്ചിട്ടും, മരുന്നുകള്‍ കഴിച്ചിട്ടും മറ്റൊരു കുഞ്ഞ് ഉണ്ടായില്ല. ഇനി കുട്ടി ജനിക്കില്ല എന്ന് അവരും ബന്ധുക്കളും കരുതി. പിന്നീട് ഇരുപത് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുശേഷം അവര്‍ വീണ്ടും ഗര്‍ഭം ധരിച്ചു. തികച്ചും അവിചാരിതമായി.

സന്താനയോഗം എന്നത് ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുതയല്ല എന്നാണ് ജ്യോതിഷശാസ്ത്രം പറയുന്നത്.

സന്താനഭാഗ്യത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യം നല്‍കും പ്രകാരമാണ് ജാതകചേര്‍ച്ചയും, വിവാഹമുഹൂര്‍ത്തവും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഈ കാലത്ത് വിവാഹം എന്നത് ഒരു വഴിചടങ്ങായി മാത്രം മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സന്താനവിഷയത്തില്‍ സംഭവിക്കുന്ന കാലതാമസത്തിന് പ്രധാനകാരണങ്ങളില്‍ ഒന്ന് മേല്‍വിവരിച്ച മുഹൂര്‍ത്തനിശ്ചയത്തിലെ പിഴവുതന്നെയാണ്.

ജ്യോതിഷശാസ്ത്രപ്രകാരം, ചൊവ്വയും ചന്ദ്രനും കാരണമാണ് സ്ത്രീക്ക് എല്ലാമാസവും ആര്‍ത്തവമുണ്ടാകുന്നത്. ആര്‍ത്തവകാലയളവില്‍ ചന്ദ്രന്‍ സ്ത്രീയുടെ ജന്മനക്ഷത്രത്തിന്‍റെ അനുചയരാശികളില്‍ ഒന്നില്‍ നിന്നാല്‍ ആ സമയത്തെ സംയോഗം ഗര്‍ഭകാരണമാകും. അപ്പോള്‍ ചന്ദ്രന്‍ കുജദൃഷ്ടനുമായിരിക്കണം. ഇതിന് വിപരീതമായി പുരുഷന്‍റെ ജന്മനക്ഷത്രത്തിന്‍റെ ഉപചയസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ചന്ദ്രന്‍ നിന്നാല്‍ തീര്‍ച്ചയായും സ്ത്രീ ഗര്‍ഭവതിയാവും. ചന്ദ്രന് ശുഭനായ പുരുഷഗ്രഹങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയുണ്ടായാലും സ്ത്രീ ഗര്‍ഭവതിയാകും. ഈ അവസ്ഥ എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ചിലപ്പോള്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുശേഷമാവാം ഇത്തരം അനുകൂലമായ അവസ്ഥ ചിലരില്‍ സംഭവിക്കുക. സന്താനവിഷയത്തില്‍, പരിഹാരപൂജകള്‍ക്കും ദാനങ്ങള്‍ക്കും ഉപരിയായി ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങള്‍ ജ്യോതിഷശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അവയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും, തിരിച്ചറിവും ഇന്നിപ്പോള്‍ ഏറെ അത്യാവശ്യമായ സംഗതിയാണ്.

കുട്ടികളില്ല എന്ന കാരണത്താല്‍, ആശുപത്രികളില്‍ പോയി, എത്ര മരുന്നും, എന്തൊക്കെ വേദനകളുമാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറയിലെ കുട്ടികള്‍ അനുഭവിക്കുന്നത്?

സ്വന്തം ശാരീരികാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച്, ജാതകപരിശോധനയിലൂടെ വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയാന്‍ ആരും ശ്രമിക്കുന്നില്ല. നേര്‍ച്ചകളും ആശുപത്രികളുമായി ധനവും സമയവും പാഴാക്കുകയാണ് പലരും. മരുന്നും മന്ത്രവും വേണം. എന്നാല്‍ അവ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രം പോരേ?

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.