വീട് വയ്ക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവ

വീടുവെയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം ചെറുതോ വലുതോ ആകട്ടെ. നിര്‍മ്മാണം തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് പാലിക്കേണ്ട ശാസ്ത്രനിയമങ്ങള്‍.

1. വാസ്തുശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് സ്ഥാനനിര്‍ണ്ണയം നടത്തി ഏത് ദിക്കിലേക്കാണോ വീടു നോക്കുന്നതെങ്കില്‍ ആ ദിക്കിന് അനുയോജ്യമായ ഗണിത(തച്ചുശാസ്ത്രം) കോല്‍ ചുറ്റളവില്‍ വീടുനിര്‍മ്മിക്കുക.

2. വീട് ഗൃഹമദ്ധ്യസൂത്രം നിര്‍ബന്ധമാക്കുക. 

3. അടുക്കളയുടെ സ്ഥാനവും ചുറ്റളവും. 

4. കിടപ്പുമുറിയുടെ സ്ഥാനവും ചുറ്റളവും.

5. ബാത്ത്‌റൂം തെക്ക് - പടിഞ്ഞാറേ മൂലയില്‍നിന്നും വടക്ക് - കിഴക്കേ മൂലയില്‍നിന്നും നിര്‍ബന്ധമായും ഒഴിവാക്കുക. 

6. കോണിയുടെ തുടക്കം വടക്ക് നിന്നോ കിഴക്കുനിന്നോ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് കയറിതുടങ്ങുക. 

7. വീടിന്റെ വരവ് - ചെലവ് അറിയുന്നതിനുള്ള വഴി :-  ആകെയുള്ള ചുറ്റളവിനെ 3 കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് 14 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാല്‍ ശിഷ്ടം ചെലവ്. ആകെയുള്ള ചുറ്റളവിനെ 8 കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് 12 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാല്‍ ശിഷ്ടം വരവ് 

8. വീടിന് വരവ് എപ്പോഴും അധികം ആവുന്നത് നല്ലതാണ്.